Här kan man finna siftelser!

Hej, jag sökte på Länsstyrelsernas hemsida efter vilka stiftelser det finns som är riktade till ungdomar. Den första stiftelsen som då kom upp var Äppelhästen! 

Vi i Stiftelsen Äppelhästen hoppas på att få ansökningar! Vi har en ansökningstid till och med den siste april 2017 - så ni som är kvalificerade för att ansöka gör det!

Kram Tua

Länsstyrelserna